Căn hộ tầng 10-16 chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ tầng 10-16 chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn

Căn hộ từ tầng 10-16 chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn sẽ có diện tích từ 67,77m2 đến 84,92m2, với hai hướng cửa là hướng Nam và hướng Bắc cho khách hàng lựa chọn

Căn hộ tầng 10-16 chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn

Chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn hay còn gọi là chung cư công vụ Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở dành cho công vụ) gồm có 2 tòa nhà là tháp A và tháp B liền nhau. Mỗi tòa nhà sẽ gồm có 23 tầng, nhưng số lượng căn hộ và việc sắp xếp căn hộ ở các tầng thì không hoàn toàn giống nhau

Từ tầng 3 đến tầng 9 của 2 tháp thì sẽ được bố trí 8 căn hộ cho mỗi tầng. Từ tầng 10 đến tầng 16 của chung cư No4A Ngoại Giao Đoàn sẽ có nhiều số căn hộ hơn ở mỗi tầng, số căn hộ mỗi tầng sẽ là 10 căn/tầng. Tên chính thức của chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn là “Dự Án khu nhà ở công vụ và thương mại N04A Đoàn Ngoại Giao tại Hà Nội”, chính vì vậy mà ngoài các căn hộ công vụ thì vẫn có những căn hộ thương mại được sắp xếp hợp lý tại các tầng

Từ tầng 10 đến tầng 13 của chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở công vụ Ngoại Giao Đoàn) sẽ có 12 căn hộ thương mại/tầng thuộc cả 2 tháp:

Tháp A chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở công vụ Ngoại Giao Đoàn) : 4 căn hộ thương mại
Tháp B chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở công vụ Ngoại Giao Đoàn) : 8 căn hộ thương mại
Các căn hộ tại Tháp A chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn sẽ có 2 loại diện tích hoảng 73m2 và 84m2. Các căn hộ tại tháp B chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn sẽ có 3 loại diện tích là 67m2 – 73m2 – 84m2.

Từ tầng 14 đến 16 của chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở công vụ Ngoại Giao Đoàn) sẽ có 17 căn hộ thương mại mỗi tầng (tổng 2 tháp):

Tháp A chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở công vụ Ngoại Giao Đoàn) : 7 căn hộ thương mại
Tháp B chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở công vụ Ngoại Giao Đoàn) : 10 căn hộ thương mại

Với số lượng căn hộ nhiều hơn từ tầng 10 đến tầng 13 thì từ tầng 14 đến tầng 16 của chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở công vụ Ngoại Giao Đoàn) cũng có nhiều mức diện tích để khách hàng lựa chọn hơn.

Hãy xem xét và gọi ngay cho chuyên viên của chúng tôi để tìm được căn hộ phù hợp nhất với bạn tại chung cư công vụ Ngoại Giao Đoàn (khu nhà ở công vụ Ngoại Giao Đoàn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s